Informacja o Programie

Program „Godne Dzieciństwo’ powstał w 2001 roku, w odpowiedzi na pogłębiająca się pauperyzacje polskiego społeczeństwa. Obecnie w Polsce, co 4 dziecko poniżej 15 roku życia jest niedożywione, a co 8 żyje w ubóstwie. Według raportu Głównego Urzędu statystycznego za 2007 r. 16% polskich rodzin doświadcza ubóstwa. W skrajnym ubóstwie żyje 6,6% naszego społeczeństwa, a w skrajnej biedzie 3,5 mln rodzin. Wynika z tego, że 1/3 Polaków (około 12 mln osób) na co dzień żyje w niedostatku i nie zaspokaja swoich elementarnych potrzeb tj.: brakuje im pieniędzy na jedzenie, opłaty za mieszkanie, higienę i edukację.

Pośród tej grupy najbardziej zagrożone i cierpiące są dzieci. Według UNICEF-u skala ubóstwa dzieci w Polsce sytuuje nas na najgorszej pozycji wśród krajów rozwiniętych.

W najgorszej sytuacji są dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych oraz z terenów popegerowskich i tzw. "Ściany Wschodniej".

Polski Czerwony Krzyż © 2011 realizacja i administracja Paweł Florczak