Do głównych zadań Biura Informacji i Poszukiwań PCK należy prowadzenie poszukiwań i ustalanie losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, a w tym:
- wystawianie zaświadczeń o losach poszukiwanych,
- podejmowanie starań o uzyskanie dokumentów potwierdzających losy wojenne,
- poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą,
- przekazywanie tzw. messages (wiadomości rodzinnych) do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi,
- udział w ekshumacjach ofiar wojny,
- tzw. poszukiwania humanitarne (prowadzone na wniosek najbliższej rodziny ze względów humanitarnych, gdy kontakt z krewnym za granicą nagle się urwał, pomimo że rodzina posiada jego ostatni adres zamieszkania)
- poszukiwania rodzin uchodźców/migrantów zaginionych na terytorium Polski.
Jesli szukasz rodziny...
Jeśli szuaksz dokumentow....
Jeśli szukasz mogiły...
Jesli szukasz bliskich po zak...
Jesli znalazles niesmkertelnik..

If You are a refugee or migrant...

Wiadomości:
Z kraju:

Ze świata:

- ok. 620 tys. odnalezionych osób
- ok. 210 tys. wydanych zaświadczeń potwierdzających losy wojenne oraz miejsce pochówku

 

Odnaleziona rodzina!